Disseny de cascades i fonts decoratives


Som especialistes en moviment d'aigua, construim detalls amb aigua en el lloc ideal del jardí o terrassa, des d'un petit sortidor a cascades d'aigua abadadas amb un llac amb plantes aquàtiques i la possibilitat de posar peixos.


En tots els jardins és interessant un punt amb un petit moviment d'aigua com; una petita o gran cascada, un sortidor o una font d'estil japonès que té moviment com es pot veure en la foto construïda amb bambú.


+ Tornar