Tractaments Fitosanitaris


Disposem d'una àmplia maquinària per als tractaments fitosanitaris.


Des de tractors amb cubas de 1000 litres a carretones de 100 litres motoritzats, treballant amb diferents pressions segons les necessitats.


Tota classe de maquinària manual per a tractaments localitzats.


Hem realitzat els cursos de manipulador de plaguicidas i aplicador de productes fitosanitaris, impartit per la Generalitat de Catalunya , Departament d'Agricultura Ramaderia i Pesca.


Possessió del carnet de manipulador de productes fitosanitaris - nivell Qualitat: Nº QU101274/00.


+ Tornar