Manteniments


Realitzem el manteniment anual dels jardins amb diferents modalitats, segons les dimensions del jardí o les necessitats dels propietaris.


Fem el manteniment integral dels jardins amb els següents treballs:


* Segar la gespa periodicamente.

* Poda d'arbres i arbustos segons les necessitats de cada planta i època de l'any.

* Manteniment del reg automàtic

* Plantació de plantes de temporada si és el cas, etc.

* Tractaments fitosanitaris adequats.

* Abonaments necessaris.

* Piscines.


Es realitzen tot tipus de manteniments a:


* Particulars.

* Comunitats.

* Fàbriques.

* Hotels Restaurants.

* Zones verdes, etc...


Treballs de jardineria puntuals , segons les necessitats.

Disposem d'abocador propi per a les restes vegetals.


+ Tornar